• Základný výcvik – streda 15.9. o 16:30 hod.

    Členovia ŠKPK – streda 15.9. o 17:30 hod.

    Základný výcvik – sobota 18.9. o 9:00 hod.

    Členovia ŠKPK – sobota Naj pes o 8:00 hod.

    Základný výcvik – sobota 18.9. o 10:00 hod. – zrušený

    S dodržaním všetkých platných opatrení