• Nezabudnite veterinárny preukaz alebo pas psa.

    Základný výcvik – streda o 16:30 hod.

    Základný výcvik – sobota 1.10. o 9:00 hod.- ZRUŠENÝ

    Členovia ŠKPK – sobota 1.10. o 9:00 hod. ZRUŠENÝ

    Všetky výcviky v sobotu 1.10. sú zrušené, kto má záujem môže prísť v stredu 28.9. o 16:30 hod. na náhradný výcvik.