• Základný výcvik – streda o 16:30 hod.

    Základný výcvik – sobota o 9:00 hod.

    Členovia ŠKPK – sobota o 9:00 hod.