• Športový klub policajnej kynológie pre detičky.
  Športový klub policajnej kynológie organizuje už ôsmy ročník akcie venovanej vzdelávaniu detí v oblasti kynológie veselou a hravou formou. Vo februári 2016 opäť navštívili naše cvičisko deti z materských škôl a musíme pyšne konštatovať, že ani nepriaznivé počasie im nepokazilo radosť a nadšenie z tohto podujatia.

  Na úvod sa malým divákom prihovoril inštruktor výcviku psov a porozprával deťom o tom, čo všetko musí vedieť dobrý psovod a tiež ako prebieha samotný výcvik psov. Deti sa dozvedeli, že venovať svojmu psíkovi pozornosť je veľmi dôležité a tiež že je potrebné pomôcť mu spoznať čo najlepšie náš ľudský svet, aby sa ničoho nebál. Inštruktor tiež deťom vysvetlil, že niektoré psíky môžu byť plaché alebo bojazlivé a že niektorým sa nemusí páčiť ich hladkanie. Preto im zdôraznil, že sa vždy musia najprv opýtať majiteľa psa, či si môžu psíka pohladkať. V praktickom živote sa tak dá predchádzať mnohým zbytočným konfliktom.

  Po úvodných slovách inštruktora predstúpilo pred detské publikum niekoľko členov ŠKPK so svojimi psami. Psovodi predstavili seba aj svojich psov a potom deťom predviedli krátku ukážku z výcviku. Deti sa zoznámili s niekoľkými povelmi základnej poslušnosti v praxi. Psíky predviedli základné povely pri nohe psovoda (sadni, ľahni, vstaň a obraty na mieste) a chôdzu pri nohe. Azda najväčší úspech u detského publika však zožali ukážky prekonávania prekážok. Keďže psíky boli veľmi šikovné, dostali od svojho psovoda veľkú pochvalu a samozrejme aj chutnú odmenu.

  Po ukončení ukážok sa ujali slova dopravní policajti. Porozprávali deťom o svojej náročnej práci a diskutovali s nimi o bezpečnosti chodcov na cestách. Detičky táto téma veľmi zaujala a počas diskusie sme zistili, že majú dobré vedomosti o cestnej premávke. Aj napriek tomu je skutočne na škodu, že v dnešnej dobe už nemajú možnosť navštevovať detské dopravné ihrisko a dozvedieť sa hravou formou čo najviac o premávke od odborníkov. Dopravní policajti sa s deťmi rozlúčili spustením majákov na policajnom aute a išli sa ďalej venovať svojej práci.

  Na záver podujatia predstúpil pred detské publikum veterinárny lekár. Porozprával im, ako sa treba starať o zvieratká v rámci prevencie pred ochoreniami a tiež ako sa zvieratká vyšetrujú a liečia, keď sú choré. Vysvetlil im, že ak zvieratko ochorie, je dôležité s ním navštíviť veterinárnu ambulanciu. Vo vyšetrovni na našom cvičisku potom deťom predviedol, ako prebieha klinické vyšetrenie psíka.

  Sme presvedčení o tom, že organizácia takýchto ukážok má pre deti veľký prínos. Z týchto podujatí odchádzajú plné dojmov a nových poznatkov. Snáď aj vďaka hravej forme a prístupu zrozumiteľnému pre detský rozum sa ochotne zapájajú do diskusií a tak trochu ju aj moderujú sami svojimi otázkami. Fotografie (nielen) z tejto milej akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii. Tieto ukážky organizuje pre deti klub zdarma.
  autorka textu: Lenka Bartošová