• VÝCVIK PRE POKROČILÝCH (VP)

   

  Je určený pre kadetov a členov ŠKPK a slúži na zdokonalenie poslušnosti, pričom sa do výcvikových lekcií pridávajú nové prvky a zvyšuje sa náročnosť výkonu. Cvičí sa kolektívne a individuálne pod vedením klubového inštruktora: 

  Zdokonaľujú sa cviky na mieste – sadni, ľahni, vstaň, fuj, štekaj (najprv na dĺžku krátkej vôdzky, neskôr na posunky a na diaľku), obraty na mieste (neskôr bez vôdzky), odloženie psa, uvoľnenie a privolanie psa, odmietanie potravy ponúkanej cudzou osobou, zákaz zbierania potravy zo zeme;

  Zdokonaľujú sa cviky v pohybe – chôdza pri nohe a obraty pri nohe bez vôdzky, odloženie psa za pochodu, vysielanie psa vpred, zastavenie psa;

  Zdokonaľuje sa prinášanie predmetov (aport), výcvik voľného aportovania, po zvládnutí prekonávania prekážok sa cvičí aportovanie predmetov cez prekážky.

  Prekonávanie prekážok – kladina do výšky 100 cm, bariéra do výšky 100 cm, rebrík do výšky 100 cm (tam a späť), skok ďaleký (jama do dĺžky 100 cm);

   

  Obranné práce na mieste (u služobne vedených pracovných plemien), rozvíja sa dráždivosť a odvaha, spojené so záhryzom do kože a peška.

  Prihláška na výcvik pre pokročilých