• ŠPECIALIZOVANÝ VÝCVIK (ŠV)

  Individuálny výcvik psov – špecialistov na pachové a obranné práce pod vedením inštruktora. Výcvik v pachových prácach sa môže vykonávať iba s tými zvieratami, ktoré majú vhodné predpoklady a záujem o túto činnosť. 

  Zdokonaľovanie prekonávanie prekážok – výcvik psa je zameraný na prekonávanie všetkých prekážok, ktoré psovi určí psovod (napr. prekonávanie bariéry nad 150 cm šplhom, tam a späť (neskôr spojené s aportovaním predmetu).

  Zdokonaľovanie pachových prác – vypracovanie limitovaných zostarnutých vlastných stôp, neskôr cudzej čerstvej stopy, vyhľadávanie a označovanie cudzích predmetov.

  Zdokonaľovanie vyhľadávania predmetov – vyhľadávanie vlastných predmetov, ktoré psovod odhodí, neúmyselne alebo úmyselne stratí, spojený s ich presným označovaním (prinášaním). Výcvik sa postupne sťažuje o vyhľadávanie cudzích predmetov podľa individuálneho pachu osoby, neskôr o vyhľadávanie cudzích osôb (príprava na záchranársky výcvik);

  Zdokonaľovanie obranných prác – zamerané na rozvíjanie odvahy psa, dráždivosti a aktívneho záhryzu do figuranta – neskôr na aktívnu obranu psovoda pri prepadnutí. Môže sa vykonávať až po zvládnutí doplnkového výcviku a výcviku v prekonávaní prekážok u tých zvierat, ktoré prejavujú aktívnu obrannú reakciu (u služobne vedených pracovných plemien). 

  Prihláška na špecializovaný výcvik