• DOPLNKOVÝ VÝCVIK (DV)

   

  Zahŕňa osobitný prístup inštruktora k psovodovi a cvičenému psovi – výcvik v obranných prácach prebieha kolektívne, výcvik v pachových prácach individuálne. Výcvik sa môže vykonávať až po úspešnom zvládnutí výcviku pre pokročilých: 

  Zdokonaľovanie obranných prác na mieste – rozvíjanie dráždivosti a odvahy spojené so záhryzom do ochranného rukáva, púšťanie na povel, aktívna obrana psovoda na mieste;

  Obranné práce v revíri – vyhľadávanie úkrytu figuranta, vyštekanie figuranta, aktívna obrana psovoda na mieste, stráženie a osobná prehliadka figuranta;

  Stráženie predmetov – stráženie zverených predmetov;

  Pachové práce (stopy) – rozvíjanie čuchových schopností, vypracúvanie vlastných čerstvých a limitovo zostarnutých stôp, označovanie vlastných predmetov;

  Pachové práce v revíri – vyhľadávanie a označovanie vlastných stratených predmetov na určenej ploche;

  Prihláška na doplnkový výcvik