• ZÁKLADNÝ VÝCVIK (ZV)

  Umožňuje psovodom začiatočníkom získať základné vedomosti z teórie výcviku psov, naučí psovodov a psov zvládať nevyhnutné prvky poslušnosti a osvojiť si požadované sociálne správanie (tolerovanie iných osôb a psov – vychováva psa pre bezproblémové spolužitie psa v domácnosti, na verejnosti a v styku s inými psami). Výcvik psa je zameraný na zvládnutie poslušnosti na mieste a v pohybe. 

  Cvičí sa kolektívne pod vedením klubového inštruktora, ktorý pripravuje výcvikové lekcie v súlade s harmonogramom výcviku, upravené podľa úrovne psovodov a cvičiacich psov. 

  V základnom výcviku učíme psa cviky:

  Privolanie – súčasné vysielanie psa na voľný výbeh a jeho privolanie;

  Cviky na mieste – sadni, ľahni, vstaň, fuj, štekaj, obraty na mieste a za pohybu, odloženie psa, odmietanie potravy ponúkanej cudzou osobou, zákaz zbierania potravy zo zeme;

  Cviky v pohybe – chôdza pri nohe na vôdzke, obraty pri chôdzi;

  Socializácia – tolerovanie iných osôb a psov; 

  Základný 3-mesačný výcvik sa končí „Skúškou ovládateľnosti psa“ (SOP). Po úspešnom ukončení výcviku získa držiteľ psa certifikát o úrovni zloženej skúšky SOP, ktorý vo väčšine mestských častí umožňuje požiadať miestny úrad o zníženie dane za psa podľa všeobecne záväzných nariadení (VZN). 

  Po úspešnom ukončení základného výcviku môže absolvent základného výcviku (psovod) požiadať o vstup do klubu na pozíciu kadeta (čakateľa na riadne členstvo). Po uplynutí ročnej skúšobnej lehoty sa kadet stáva riadnym členom klubu a naďalej sa môže zúčastňovať na výcvikoch vyššej úrovne. 

  Prihláška na základný výcvik