• Ferdinand Ivan

  predseda a konateľ klubového výboru, inštruktor výcviku

 • Branislav Hájek

  člen klubového výboru a inštruktor výcviku

 • MVDr. Andrej Pavlačka

  člen klubového výboru

 • MVDr. Andrej Barta, PhD.

  klubový veterinárny lekár

 • MVDr. Zuzana Bartová

  klubová veterinárna lekárka