• Športový klub policajnej kynológie Bratislava vznikol v roku 2008 ako dobrovoľné občianske združenie inštruktorov výcviku psov, aby na základe stúpajúceho záujmu o profesionálne vedený výcvik psov združovalo majiteľov a držiteľov psov a pomáhalo psovodom cvičiť svojich zverencov podľa najmodernejších výcvikových metód.

    Športový klub policajnej kynológie Bratislava je zaregistrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a svoju činnosť riadi podľa schválených stanov a interného klubového poriadku.

    Základným poslaním Športového klubu policajnej kynológie Bratislava je pomôcť držiteľom a majiteľom psov porozumieť potrebám ich štvornohých kamarátov a vniesť do vzťahu človek a pes, radosť a hrdosť na dobre vycvičené zviera. Aby úsilie našich inštruktorov výcviku psov bolo účinné, inštruktori uprednostňujú priateľský prístup k záujemcom o výcvik a selektívne zohľadňujú individuálne povahové vlastnosti cvičených psov. Sme presvedčení, že iba správne vedený pes umožňuje bezproblémové spolužitie psov a ľudí, pretože profesionálne vedený výcvik ovládateľnosti psa platí pre každé plemeno, v každom veku. Vyžaduje však trpezlivosť, dôslednosť a pravidelný, premyslený výcvik.

    U nás platí zásada: „Čo chcem naučiť svojho psa, musím naučiť najprv sám seba!“

    Klub okrem výcviku psov organizuje aj turistické vychádzky so psami (formou dogtrekkingu) a ďalšie spoločenské aktivity: výlety, pobyty na chatách, opekanie, a pod.

    Tešíme sa na Váš záujem a radi Vás privítame medzi nami. Neváhajte, napíšte nám alebo zatelefonujte!