• Základný výcvik – streda o  16:30 hod.

    Základný výcvik – sobota o  9:00 hod.

    Členovia ŠKPK – sobota o 9:00 hod.

    S dodržaním všetkých hygienických opatrení vydaných hlavným hygienikom a Úradom verejného zdravotníctva !